El Reiki és una tècnica japonesa nascuda a principis del segle XX pel Sensei Mikao Usui. Rei vol dir consciència còsmica, el tot; i Ki vol dir energia vital. Aquesta tècnica és reconeguda per la Organització Mundial de la Salut (OMS) i el que fa és un treball energètic: reaquilibra el cos perquè pugui sanar per sí mateix.

Aquesta tècnica s’utlitza per a reforçar el cos a diferents nivells: físic, emocional i energètic en qualsevol tipus de procés emocional o de malaltia. Es treballa l’angoixa, l’estrès, la depressió i d’altres desequilibris emocionals; així com també serveix per a fer l’acompanyament de la medicina tradicional en processos de malalties greus. El Reiki es combina amb d’altres tractaments medicinals com l’homeopatia, les flors de Bach, la medicina xinesa, etc.

El reequilibri energètic a través del Reiki ha demostrat grans resultats en diversos casos i tractaments, això ha fet que actualment sigui una tècnica reconeguda i acceptada.

El Reiki es pot rebre d’un terapeuta en sessions; que poden ser una o més d’una. Però també se’n pot rebre formació i apendre la tècnica.

El terapeuta imposa les seves mans en diferents parts del cos del pacient, principalment en el canal energètic central (els set xakres primaris al llarg de la columna vertebral i cap) i en les articulacions (xakres secundaris); també en aquelles zones especialment bloquejades, contracturades, adolorides o debilitades. El pacient resta de forma relaxada, vestit i estirat a la llitera.

Les sessions tenen una durada de més o menys una hora. En funció del treball que es porti a terme, el terapeuta pot fer una sola sessió o més d’una. Aquesta decisió es pren d’acord amb el pacient.

.

Aquesta tècnica es pot ensenyar, ja sigui perquè la persona es faci Reiki a sí mateixa o perquè acabi esdevenint un mestre. La formació en Reiki és un camí personal i espiritual, per tant, el seu objectiu no és arribar a un punt concret, es tracta de sentir el viatge i deixar-se portar per les mans i l’energia. L’aprenentatge es diferencia per tres nivells o graus diferents i una mestria. La iniciació rep el nom japonès Reiju. A cada grau la persona experimenta diversos punts de vibració energètica, en aquest sentit, no necessàriament hom ha de voler fer tots els nivells. Cada nivell és un estadi diferent de vibració i espiritualitat, incomparables. Cada persona que experimenta el Reiki sent en quin punt del viatge interior està còmode.

1. Primer nivell: Introducció al Reiki. Treball amb un mateix.

En aquest grau s’aprèn la tècnica de curació o equilibri energètic. L’aprenent fa el procés de conèixer les seves mans, s’entra en contacte amb la calor i sent que el Reiki l’acompanya. Es contempla el Reiki en la seva globalitat i es realitza una mirada cap endins. Al finalitzar el curs, es pot fer Reiki a un mateix i també aplicar-lo als altres. Es tracten desequilibris energètics i malalties.

Aquest curs té una durada de 8 hores.

2. Segon nivell: S’introdueixen els símbols i s’aprofundeix en la pràctica.

En aquest segon grau hi ha un procés d’aprofundiment molt gran, s’entra en estats de relaxació més profunds i l’eina del Reiki agafa més intensitat. L’aprenent entra en contacte amb un mateix a un nivell espiritual més intens. S’aprenen el símbol del poder, el símbol mental-emocional i el de distància. Aquest és un grau d’acció, que permet diferenciar nivells de vibració, aporta més lluminositat i profunditat. Les pràctiques del primer i el segon nivell estan guiades.

Aquest curs té una durada de 8 hores.

3. Tercer nivell: Símbols del Reiki i com aplicar-lo.

El tercer grau és el nivell del Mestre, l’aprenent es converteix en el seu propi guia. Hi ha qui l’imparteix juntament amb la Mestria, però no és el meu cas. Aquest tercer curs és el més profund de tots, el que ens connecta directament amb la nostra ànima i en el que s’aprenen les tècniques energètiques. Incrementa el treball personal i la vibració. L’aprenent es qüestiona allò après i es converteix en el seu propi mestre.

Aquest curs té una durada de 12 hores.

4. Mestria: Aprendre a fer iniciacions de Reiki (Reijus)

En aquest punt es produeix el compromís amb la divulgació i l’aprenentatge constant. L’aprenent ja no necessita guia, sinó que n’és.

Aquest curs es porta a terme en dos dies i són un total de 12 hores. Després del curs es fa un seguiment d’un cop al mes durant 6 mesos, aquest pot ser online o presencial.

PROPERS CURSOS