El tapping és una tècnica d’alliberament emocional. Parteix de la base que qualsevol problema que tenim és degut a un desequilibri en el nostre sistema energètic. La tècnica consisteix en prendre consciència del problema mentre s’estimulen amb la punta dels dits diferents punts del cos que coincideixen amb meridians energètics. Aquesta estimulació permet donar sortida a l’energia bloquejada.

En la seva vessant terapèutica ha estat demostrada la seva eficàcia i bons resultats en la solució de molts dels problemes que més afecten la societat actual, com poden ser:

  • fòbies
  • estrès
  • insomni
  • tabaquisme
  • angoixa
  • ruptures sentimentals
  • treball en el pensament creatiu
  • baixa autoestima
  • entre d’altres.

També és molt apropiada i efectiva en l’acompanyament de processos de dol i malalties greus ja que permet treballar amb la part emocional negativa i fa que el procés sigui més fàcil de portar. Quan s’aprèn i es practica amb regularitat resulta ideal com a eina de creixement personal perquè permet treballar de forma més profunda els problemes o inquietuds que formen part de la vida. Alhora, proporciona les eines necessàries per aconseguir els nostres objectius, permetent-nos eliminar les creences limitadores que moltes vegades no ens permeten dur-los a terme.

El tapping va ser descobert pel Dr. Callahan als EEUU fa més de 30 anys.

Una sessió de tapping té una durada de més o menys una hora. El terapeuta aplica petits copets a punts determinats de la cara i el cos del pacient. El pacient resta relaxat assegut o estirat a la camilla, amb la roba posada.

En funció del treball que es realitza, el tractament pot incloure una o més sessions, aquests s’acorden entre pacient i terapeuta.

Els cursos estan destinats a tot tipus de persones independentment de la seva edat i formació.

En un curs intensiu de 8 hores s’aprèn d’una manera pràctica i divertida tota la tècnica, de les nocions més bàsiques a les més avançades. L’objectiu és dotar als alumnes de les eines necessàries per tal de practicar-se tapping a ells mateixos i als altres.

El curs llarg és d’un total de 10 hores i es disposa en dues fases: una primera jornada de 8 hores on s’explica la tècnica i una segona jornada de 2 hores, que s’imparteix al cap d’un mes i mig. La segona fase està destinada a resoldre els dubtes que hagin pogut sortir durant la pràctica.

Aquest programa inclou apunts i atenció post curs.

PROPERS CURSOS