EL CREIXEMENT PERSONAL

El creixement personal és inevitable i intrínsec a les persones. Mai parem de créixer i aprendre, la vida és la mestra més gran de totes. L’únic que està a les nostres mans és decidir com ho fem: de forma suau o de forma dura. Podem decidir fer el camí descalços o amb unes bambes comodíssimes, podem decidir quedar-nos instal·lats en la queixa o en l’acció, podem decidir centrar la nostra atenció en lamentar-nos pel que hem deixat enrere, en com de dur és el camí que ens queda per recórrer o centrar-nos en com caminem a cada moment.

Hi ha infinitats de llibres de persones que exposen experiències personals com a exemples a seguir per poder guiar-nos. Jo sempre he pensat que el millor mestre és el que hi ha en cadascú, que cada situació és totalment personal i intransferible, per això m’agraden eines que un mateix es pugui aplicar, sense gaire moral, ni guies, ni dogmes, ni judicis, eines que només t’ajudin a treballar el problema que tens i et donin l’impuls necessari per afrontar cada situació amb més serenitat i força.

El Tapping és ideal perquè s’adapta a cada individu i a cada situació.