NENS

Els nens són esponges i absorbeixen de tot.

L’experiència dels nens i el Tapping és de les més enriquidores i amb les que més hi gaudeixo.

Durant la infància és quan es forja el caràcter, és quan s’incorporen la majoria de creences, de pors, d’inseguretats. És quan comencem a construir la nostra autoestima i la forma com veurem el món; per tan és el millor moment i el més fàcil per treballar qualsevol desequilibri. perquè els límits són menors.

Hi ha escoles a diferents parts del món on es practica Tapping com una rutina diària abans de començar les classes, els resultats acadèmics i de comportament han millorat clarament.

Amb infants es poden treballar infinitats de coses i és bo que ho adquireixin com una rutina en forma de joc. Ho poden practicar entre ells, ho poden fer els pares o a sí mateixos.

Es poden treballar casos d’enuresis (no control pipi), es pot millorar la concentració, millorar l’autoestima, la timidesa, gestionar millor les rabietes, treure les pors, treballar el bulling, la creativitat, el rendiment, els serveix com a tècnica de relaxació i, fins i tot, es diverteixen practicant-lo!