Les teràpies individuals es centren en les necessitats del pacient. En funció de quin sigui l’aspecte, desequilibri o malaltia a treballar utilitzo el Tapping, el Reiki i les tècniques Huna. Normalment el més eficient és una combinació de totes.

Les sessions individuals tenen una durada d’entre 60 i 90 minuts. A la primera sessió es fixa un objectiu i conjuntament s’estableix si cal més d’una sessió. El preu variarà en funció del nombre de sessions, tanmateix cal tenir en compte que per mi sempre és primordial curar la malaltia i assolir els objectius establerts.

Un cop acabada la sessió i/o sessions faig un seguiment personalitzat.

Hi ha la opció de fer un treball online si és necessari.

Ofereixo la possibilitat de fer un estudi geobiològic de la vivenda comprovant si hi ha geopaties i que aquestes no siguin un obstacle en el treball i en l’assoliment dels objectius marcats. Em desplaço a qualsevol punt de Catalunya.

CENTRES ON FER LES TERÀPIES INDIVIDUALS

Centre Natura Vic

C. Pare Coll, 10, 1r, 3a
08500 Vic (Barcelona)
Telf: 938 860 270
email: info@centrenatura.com

Espai Salut Roser Font

C. Pau Claris 11, Baixos
08270 Navarcles (Barcelona)
Telf: 93 8270620 – 650589415
www.espaisalutroser.com